Мени

+381 (0)62 355 311 office@domus.rs

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ОБЈЕКАТА

У Србији од 01. октобра 2012. године, почело је издавање “енергетских пасоша”, које је обавезно за све нове и старе објекте. Нови објекти, у складу са прописима у Европској унији (ЕУ), морати да имају тај документ да би добили употребну дозволу, а стари уколико се продају, издају или реконструишу.

Енергетски пасош је потребно приложити у склопу техничке документације у циљу добијања употребне дозволе, док је елаборат енергетске ефикасности потребно приложити у склопу техничке документације која се прилаже за издавање грађевинске дозволе, односно решења којима се одобрава извођење радова. Енергетски пасош и елаборат енергетске ефијасности зграда, уз одређене изузетке, је потребно израдити за нове објекте, као и за постојеће објекте који се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају. Такође се предвиђа да се енергетски пасоши издају за зграде или делове зграда које се продају или дају у закуп.