Мени

+381 (0)62 355 311 office@domus.rs

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА

Пројектовање ентеријера

Пројектовање и уређење ентеријера је изузетно значајан фактор који одређује функционалност и естетику простора. При пројектовању се морају испунити жеље корисника али уједно и максимално искористити карактеристике самог простора попут извора природне светлости, конфигурације и облика просторије и намене просторије.

Пројектовање ентеријера вашег простора које израђујемо представља технички елаборат са графичким прилозима и 2Д и 3Д приказима свих потребних основа, приказа, пресека, детаља и елемената који су обухваћени планираним захватима.

Пројектом ентеријера могу бити обухваћени цели објекти, а могу бити обрађене само одређене просторије или делови простора, комади ентеријерске опреме и намештаја које желите да нагласите, поправите, освежите или функционално дорадите.

Поступак пројектовања и дизајна ентеријера

Активности које обављамо у циљу израде квалитетног пројекта ентеријера обухватају неколико фаза:

  • Дефинисање пројектног задатка
  • Израда концептуалног решења у варијантама
  • Одабир варијанте за даљу разраду
  • Презентовање разрађене веријанте – идејно решење
  • Kорекција и израда техничке документације идејног решења

У зависности од намене објекта, односно просторије посебно водимо бригу о функционалном и естетском пројектовању унутрашњих елемената, намештаја, изложбеног простора у колико је у питању пословни објекат. Поседујемо искуство у области пројектовања и дизајна ентеријера које је потврђено ангажовањем за значајан број домаћих и страних клијената.

Шта добијате одабиром нашег пројектног бироа?

Битно је да напоменемо да при пројектовању ентеријера посебну пажњу посвећујемо:

Грејању и вентилацији простора. У зависности од положаја и намене простора усклађујемо распоред грејних и расхалдних тела и уклапамо их у естетска решења пројектног задатка.

Осветљењу простора. Ово је изузетно битан праметар пројектовања ентеријера јер осветљење може да у многоме допринесе коначном изгледу простора. Водимо рачуна о оријентацији просторије, изворима природне светлости, димензијама и облику просторије и наравно потребама клијента.

Унутрашњој инфраструктури објекта. Овде мислимо на пројектовање степеништа, гаража и унутрашњих паркиралишта, магацинског и простора за одлагање робе, санитетског простора, лифтова, купатила, ходника… Пројектовању сваког унутрашњег елемента пажљиво приступамо и трудимо се да постигнемо најквалитетније могуће резултате.