Мени

+381 (0)62 355 311 office@domus.rs

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ОБЈЕКАТА, КУЋА, ЗГРАДА...

Ми смо део слагалице који Вам недостаје

Пројектовање објеката, кућа и зграда је мултидисциплинарна активност која обухвата планирање, израду скица, елабората, идејних и извођачких решења при чему се у жељи за што квалитетнијим резултатом мора сваком детаљу поклонити максимална пажња. Управо су то параметри који издвајају успешне стручњаке у овој области архитектуре и грађевинског инжењеринга.

Грађевинарство као научна и практична дисциплина разликује два основна правца градње:

ВИСОКОГРАДЊА

Високоградња. Ово је оно што представља грађење зграда, кућа (стамбених, пословних, привредних објеката). Зграде се истичу својим главним деловима изнад земље, граде се дакле у вис, па се грађење зграда назива високоградња..

НИСКОГРАДЊА

Нискоградња. Ово је оно што представља грађење углавном саобраћајне инфраструктуре (путеви, пруге, мостови, тунели) и хидротехничких објеката (водовод, канализација). Ови објекти се граде углавном при самом тлу, иако то није увек правило, али им је заједничко да се категоризују као нискоградња.

Нудимо вам следеће услуге:

  • Пројектовање породичних кућа и стамбених зграда.
  • Пројектовање пословних објеката.
  • Пројектовање индустријских објеката.
  • Пројектовање уређења дворишта.
  • Пројектовање доградње, адаптације или реконструкције постојећих објеката.
  • Техничка контрола пројектне документације.
  • Стручни надзор при изградњи објеката.
  • Kонсултације у вези са пројектовањем и градњом.

Вишегодишње искуство и респектабилне референце су чврст гарант нашег квалитета. Наш пројектни биро има искуство у овој области пројектовања и омогућавамо вам да до свог пројекта дођете у веома кратком року. Позовите +381 (0)22 552-666 или нам пошаљите мејл на office@domus.rs и радо ћемо вам помоћи око свих питања и недоумица.