Мени

+381 (0)62 355 311 office@domus.rs

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

Израда урбанистичких пројеката

Урбанистички пројекат за земљиште је пројекат који организује земљиште у оквиру једне грађевинске парцеле и дефинише све детаље везане за приступ, интерне саобраћајнице, прикључивање на инфраструктуру (постојећу или планирану) и све регулационе линије. Урбанистички пројекат се увек ради у сарадњи са Секретаријатом за урбанизам и грађевинске послове.

Урбанистички пројекат за изградњу

Обично се ради када парцела треба да се припреми за пројекат изградње објеката. Ово је начин да се најоптималније искористи земљиште у исто време поштујући услове дате регулационим планом. За ову врсту пројекта, архитекта, који ради архитектонски пројекат објекта, учествује заједно са урбанистима у реализацији урбанистичког пројекта.